Vilkår

  1. Aksept av vilkår

Ved å få tilgang til eller bruke PantySniffer.eu («ADIG Ltd») tjenester, godtar du å overholde og være bundet av disse vilkårene og betingelsene.

  1. Bruk av tjenester

en. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoen din og passordet ditt.
b. Du samtykker i å gi nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon under registreringsprosessen.

  1. Personvernerklæring

Din bruk av tjenestene våre er også underlagt vår personvernerklæring, som du finner[link to Privacy Policy] . Les gjennom personvernreglene for å forstå vår praksis.

  1. Betalingsbetingelser

en. Betaling for våre tjenester forfaller i henhold til vilkårene spesifisert i betalingsavtalen.
b. Manglende betaling kan føre til suspensjon eller oppsigelse av tjenestene.

  1. Åndsverk

en. Alt innhold på nettstedet vårt, inkludert men ikke begrenset til tekst, grafikk, logoer og bilder, er selskapets eiendom og er beskyttet av lover om opphavsrett.
b. Du kan ikke reprodusere, distribuere eller vise noen del av innholdet uten skriftlig forhåndssamtykke fra selskapet.

  1. Oppsigelse av tjenester

Selskapet forbeholder seg retten til å avslutte eller suspendere kontoen din når som helst for brudd på disse vilkårene og betingelsene eller av andre grunner.

  1. Ansvarsbegrensning

Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for noen direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader som oppstår som følge av eller på noen måte forbundet med bruken av våre tjenester.

  1. Gjeldende lov

Disse vilkårene og betingelsene skal styres av og tolkes i samsvar med lovene.

  1. Endringer i vilkår og betingelser

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere disse vilkårene og betingelsene når som helst. Din fortsatte bruk av tjenestene våre etter eventuelle endringer utgjør aksept av de nye vilkårene og betingelsene.

  1. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene og betingelsene, vennligst kontakt oss på hello@PantySniffer.eu.