Villkor

  1. Godkännande av villkor

Genom att komma åt eller använda PantySniffer.eu (”ADIG Ltd”) tjänster, samtycker du till att följa och vara bunden av dessa villkor.

  1. Användning av tjänster

a. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord.
b. Du samtycker till att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information under registreringsprocessen.

  1. Integritetspolicy

Din användning av våra tjänster styrs också av vår integritetspolicy, som du hittar[link to Privacy Policy] . Läs integritetspolicyn för att förstå vår praxis.

  1. Betalningsvillkor

a. Betalning för våra tjänster sker enligt de villkor som anges i betalningsavtalet.
b. Underlåtenhet att betala kan leda till avstängning eller uppsägning av tjänster.

  1. Immateriella rättigheter

a. Allt innehåll på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper och bilder, är företagets egendom och skyddas av upphovsrättslagar.
b. Du får inte reproducera, distribuera eller visa någon del av innehållet utan föregående skriftligt medgivande från företaget.

  1. Uppsägning av tjänster

Företaget förbehåller sig rätten att avsluta eller stänga av ditt konto när som helst för brott mot dessa villkor eller av någon annan anledning.

  1. Ansvarsbegränsning

Företaget ska inte hållas ansvarigt för några direkta, indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador som uppstår till följd av eller på något sätt kopplat till användningen av våra tjänster.

  1. Gällande lag

Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna.

  1. Ändringar av villkoren

Företaget förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera dessa villkor när som helst. Din fortsatta användning av våra tjänster efter eventuella ändringar innebär att du accepterar de nya användarvillkoren.

  1. Kontaktinformation

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss på hello@PantySniffer.eu.